De Blink so

Locatie: David Tenierslaan 8, 3904 ZA, Veenendaal. Speciaal onderwijs voor leerlingen van 4 tot 12 jaar die extra ondersteuning nodig hebben. Wij zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

De Blink so (speciaal onderwijs)

De Blink vso

Locatie: De Sterke Arm 2A, 3901 ER, Veenendaal. Voortgezet speciaal onderwijs gericht op de toekomstige woon- en werkplek, actief burgerschap en op de vrijetijdsbesteding in de samenleving. Het accent ligt hierbij op redzaamheid, zelfstandigheid en autonomie.

De Blink vso (voortgezet speciaal onderwijs)

De Blink

Op De Blink geven we onderwijs aan leerlingen van 4 tot 18 jaar met een verstandelijke of meervoudige beperking (zeer moeilijk lerende kinderen en meervoudig beperkte leerlingen).

Elk kind is uniek en heeft zijn eigen mogelijkheden. De totale ontwikkeling van onze leerlingen staat centraal, op het gebied van schoolse vakken, sociale vaardigheden, vrije tijd en de voorbereiding op werk of dagbesteding. Leerlingen leren om doelen na te streven en daaraan te werken. Ze leren met en van elkaar in een moderne, stimulerende en uitdagende omgeving. Een omgeving waarin de leerlingen zich gekend voelen en een klimaat dat voor hen als veilig voelt geeft hen de mogelijkheid te groeien.