Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Blink
  David Tenierslaan 8
  3904 ZA Veenendaal
  T 0318 - 51 17 41 
   
  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Samenwerkingsverband

 • De Blink maakt deel uit van de Onderwijsspecialisten. Daarnaast maken wij deel uit van een samenwerkingsverband in het kader van passend onderwijs.

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs ingegaan. Deze wet moet ervoor zorgen dat ieder kind een passende onderwijsplek krijgt. Om dit te realiseren werken alle scholen binnen een regio samen in een samenwerkingsverband. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het bieden van een passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen in hun regio, ongeacht hun ondersteuningsbehoefte. Voor meer informatie over passend onderwijs kunt u vinden op www.passendonderwijs.nl

​Toelating

Uw zoon of dochter heeft een toelaatbaarheidsverklaring nodig voor het speciaal onderwijs. Een toelaatbaarheidsverklaring kan worden afgegeven door het samenwerkingsverband in de regio waar de leerling woont.
Zittende leerlingen met een geldige indicatie hebben deze nog niet nodig.
 
Onze school maakt deel uit van de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs 25.10 voor het speciaal onderwijs en 25.11 voor het voortgezet speciaal onderwijs. Dit betekent dat wij er samen met andere scholen voor moeten zorgen dat er voor alle leerlingen in een gebied een passende onderwijsplaats is. Voor het speciaal onderwijs bestaat dat gebied uit de plaatsen Veenendaal, Barneveld, Ede en Wageningen. Voor het voortgezet onderwijs uit Veenendaal en Barneveld.

samenwerking

:

Help (nieuw venster)