Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Blink
  David Tenierslaan 8
  3904 ZA Veenendaal
  T 0318 - 51 17 41 
   
  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Partners

 • Als school werken we samen met onderstaande organisaties, bedrijven en scholen.

​Reinaerde

Reinaerde ondersteunt mensen met een beperking in de ontwikkeling van hun eigen kracht. Dit varieert van tijdelijke begeleiding tot langdurige zorg en behandeling. De Blink is samen met Kinderdagcentrum De Vlindervallei van Reinaerde gehuisvest in het gebouw aan de David Tenierslaan.

Zideris

Zideris is een kleinschalige organisatie die professionele begeleiding en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking biedt. Bij Zideris kun je wonen, werken of naar dagbesteding.

Parc Spelderholt

Parc Spelderholt is een onderwijs- en ontwikkelingscentrum voor mensen met een beperking. Doel is het bevorderen van zelfredzaamheid door middel van onderwijs! Men organiseert leergangen in een eigen Academie. De opleidingen op assistent-niveau leiden op voor: Horeca, Zorg dienstverlening, Onderhoud en Administratie-assistent. De studenten die een leergang volgen verblijven op de eigen campus. Hier leren zij zo zelfstandig mogelijk te wonen en hun eigen vrije tijd in te vullen.

's Heeren ​Loo

​​​’s Heeren Loo ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking. Men richt zich op behandeling, woon- of werkmogelijkheden of dagbesteding en vrije tijd.

Gemeente Veenendaal

Mw. C. Egbertsen(accountmanager werk & inkomen)
0318-538538
0318-787330

IW4

Iw4 investeert in de ontwikkeling van mensen die wat extra ruggensteun nodig hebben om mee te kunnen doen in het arbeidsproces. Samenwerken is belangrijk. En kleur geven aan bedrijven en instellingen die de medewerkers een kans bieden op betaald werk.

​Samen voor Veenendaal

​​Samen voor Veenendaal is het netwerk van maatschappelijk betrokken bedrijven en organisaties in Veenendaal. Het netwerk helpt bedrijven die een actieve bijdrage willen leveren aan de lokale samenleving. Dat wordt gedaan met inzet van kennis, kunde, menskracht en middelen.

samenwerking

:

Help (nieuw venster)