Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Blink
  David Tenierslaan 8
  3904 ZA Veenendaal
  T 0318 - 51 17 41 
   
  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Ouders

 • We vinden het belangrijk ouders op de hoogte te houden van wat er binnen de school gebeurt. We doen dit op de volgende manieren:
 • Persoonlijke mededelingen worden in een contactschrift (heen-en-weerschrift voor speciaal onderwijs) geschreven,via de mail of via klasbord. 
 • Tweemaal per jaar is er een bespreking van het handelingsplan.
 • Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond en kennismakingsavond, in de tweede helft van het schooljaar is er veelal een thema-avond rondom een onderwerp of leerlingenproject.
 • Op een avond voor de kerstvakantie is er de gemeenschappelijke kerstviering met ouders en belangstellenden.
 • De nieuwbrief ‘de Lispeltuut’ verschijnt maandelijks met nieuws over de leerlingen, het personeel, de organisatie en de agenda.
 • Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u een afspraak maken met de groepsleraar, de intern begeleider, de afdelingsleider of de directeur.
 • Via onze website www.blink-veenendaal.nl kunt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de school. U kunt er informatie vinden, formulieren downloaden en actueel nieuws over de school lezen.

Huisbezoeken

In het SO komt ten minste één keer per jaar de groepsleraar (soms samen met de onderwijsassistent en eventueel de ambulant begeleider vanuit Reinaerde, zorgpartner) thuis op bezoek. Het streven is de huisbezoeken voor de jaarwisseling te houden. Een doel van dit huisbezoek is om de band tussen onze school en thuis te verstevigen. Daarnaast hechten wij eraan om de aanpak tussen school en thuis af te stemmen en te horen hoe de leerling thuis functioneert.
In het VSO komt de groepsleraar bij nieuwe leerlingen op bezoek en als de situatie hierom vraagt.

Ouders

:

Help (nieuw venster)