Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Aanmelden
 • De Blink
  David Tenierslaan 8
  3904 ZA Veenendaal
  T 0318 - 51 17 41 
   
  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Wonen

 • Alle jongeren worden voorbereid op wonen in de meest brede zin van het woord. Het gaat hierbij niet alleen om praktische vaardigheden - die in de vakgebieden voor werken aan de orde komen -, maar ook om het aanleren van sociale vaardigheden en burgerschapselementen.

Uitstroom

:

Help (nieuw venster)