Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Blink
  David Tenierslaan 8
  3904 ZA Veenendaal
  T 0318 - 51 17 41 
   
  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

18 jaar, en dan?

Het 18-jarigen gesprek

Ten minste drie maanden voordat een leerling 18 jaar worden de leerling, zijn ouders/verzorgers, de mentor en de stagecoördinator uitgenodigd voor een gesprek. Het doel van het gesprek is om stil te staan bij het feit dat de leerling niet meer leerplichtig is en dat hij mag kiezen tussen het verder gaan met zijn schoolopleiding (uiterlijk totdat hij 20 wordt) of het verlaten van de school en gaan werken in de dagvoorziening, sociale werkvoorziening of een gewoon bedrijf (afhankelijk van de mogelijkheden van de leerling).
 
Gespreksonderwerpen
a. In geval de leerling kiest voor het verlaten van de school:  
Wat wil je gaan doen als je van school af gaat?

Wat is er mogelijk?

Wat moet er nog gebeuren?

Wie gaat welke actie ondernemen?

Wat gaan we doen in de maanden voor je afscheid neemt?

b. In geval de leerling kiest voor het voortzetten van zijn opleiding:
Wat is de meerwaarde van school voor jou?
Wat wil je nog graag leren?
Welke vakken gaat de leerling volgen?
Hoe gaan we de opbouw van school en stage naar werk concreet vormgeven? Hoeveel dagen stage en hoeveel dagen school?
Wat verwachten de leerling en zijn ouders/verzorgers van school?
Wat verwacht de school van de leerling? (aanwezigheidsverplichting, motivatie en inzet op school en stage)

Uitstroom

:

Help (nieuw venster)