Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Aanmelden
 • De Blink
  David Tenierslaan 8
  3904 ZA Veenendaal
  T 0318 - 51 17 41 
   
  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Cultuur

 • Tegemoetkoming kosten Sport & Cultuur. Sparen voor het goede doel.

Tegemoetkoming kosten Sport & Cultuur

Om ouders die financieel minder draagkrachtig zijn te ondersteunen bij deelname van hun zoon/dochter aan sport- en/of cultuuractiviteiten zijn er in verschillende regelingen. De combinatiefunctionaris op school is van deze regelingen op de hoogte en kan u hierin verder adviseren. Zo hebben de gemeenten Arnhem, Duiven, Overbetuwe (Elst en omstreken), Rheden, Rozendaal, Renkum en Westervoort de Gelrepas. Ook de overige gemeente bieden verschillende mogelijkheden.

 
Daarnaast willen we graag het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds onder de aandacht brengen. Beide fondsen willen zoveel mogelijk kinderen en jongeren de mogelijkheid bieden om structureel te kunnen sporten en/of deel te kunnen nemen aan culturele activiteiten. Meer informatie is te vinden op: www.jeugdsportfonds.nl  en op www.jeugdcultuurfonds.nl
 
Sparen voor het goede doel…dat doen we samen!
 
Ook dit schooljaar sparen we met alle leerlingen van De Blink voor beter onderwijs in Malawi (Afrika). Wij steunen dit project bij Stichting EDUKANS. Helpen jullie mee? Je mag op maandag hiervoor geld meenemen en aan je groepsleerkracht geven. Maandelijks wordt ons gespaarde bedrag overgemaakt naar stichting Edukans.
Waar sparen wij nu precies voor?
Doel
Beter onderwijs voor kinderen in Malawi (veel kinderen gaan nu nog niet naar school).
Hoe
Door te zorgen voor een veilige en gezonde leeromgeving, leraren op te leiden, goed lesmateriaal en het betrekken van de gemeenschap.
Hoeveel kinderen krijgen door dit project kansen?
20.000
Hoeveel leraren bereiken we met dit project?
270
Malawi is één van de armste landen ter wereld. Hoewel 87% van de kinderen naar de basisschool gaat, is de schooluitval nog steeds gigantisch. Slechts een derde van de kinderen start in groep 1 en blijft op school tot groep 8. Overvolle klassen van meer dan 100 kinderen per lokaal en een schrijnend gebrek aan goed opgeleide leraren zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs niet goed is.
Edukans werkt vanaf 2013 samen met zeven scholen op het platteland in de districten Mzimba South, Lilongwe Rural East en Chikwawa.  Op deze scholen zien we een stijging van het aantal leerlingen dat toegang heeft tot onderwijs. Ook is het aantal meisjes dat naar school gaat gestegen. Daarnaast is de kwaliteit van de leraren sterk verbeterd, onder andere door bijscholing. Door deze prachtige resultaten willen we dit project uitbreiden naar 18 scholen.
We werken samen met de gemeenschap aan een veilige en inspirerende leeromgeving. Ouders worden gevraagd mee te denken over plannen voor verbetering van het onderwijs, zodat zij zich mede verantwoordelijk voelen voor de scholing van hun kinderen. We zorgen daarnaast voor goed opgeleide en betrokken leraren door de lokale pabo’s te ondersteunen.
We richten clubs op waarin kinderen leren over seksuele vorming. Tijdens clubactiviteiten wordt bijvoorbeeld gesproken over welke rechten je hebt als kind, hoe je goed voor jezelf kunt zorgen en hoe je ziektes als HIV en aids kunt voorkomen. Ook worden lastige onderwerpen als kindhuwelijken en tienerzwangerschappen aangesneden. Per jaar kunnen vijftig leerlingen deelnemen aan de club. We zorgen er altijd voor dat er een goede verdeling van jongens en meisjes is.
Tot slot werken we ook samen met het school management door bijvoorbeeld trainingen in leiderschap te organiseren.
We kijken naar de hele leeromgeving van de kinderen en betrekken iedereen die daar een rol in speelt. Hierdoor krijgen kinderen in Malawi de kans hun talenten te ontplooien!
 
 
 
 

extra activiteiten

:

Help (nieuw venster)