Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Blink
  David Tenierslaan 8
  3904 ZA Veenendaal
  T 0318 - 51 17 41 
   
  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Passend onderwijs

 • Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingegaan.

Passend onderwijs is een wet die ervoor moet zorgen dat leerlingen een passende onderwijsplek krijgen. Of dat nu binnen het speciaal onderwijs is of met ondersteuning binnen het regulier onderwijs. Hiertoe zijn binnen de regio een of meerdere samenwerkingsverbanden opgericht. Voor de leerling betekent dit dat binnen het samenwerkingsverband altijd gezocht wordt naar een passend onderwijsaanbod, ongeacht de beperking. Met het passend onderwijs is het Regionaal Expertisecentrum (REC) dat leerlingen (her)indiceerde per 1 augustus 2014 komen te vervallen. Actuele informatie over passend onderwijs vindt u op www.passendonderwijs.nl.

​Informatiegids voor ouders over Passend Onderwijs

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor passend onderwijs aan alle leerlingen in de regio en is onder meer verantwoordelijk voor de toelaatbaarheid van leerlingen in het speciaal onderwijs. Het samenwerkingsverband waar u mee te maken heeft, wordt bepaald door de gemeente waarin uw kind staat ingeschreven en de leeftijd van uw kind. Onze school is gesitueerd in de samenwerkingsverbanden Rijn en Gelderse Vallei voor het speciaal onderwijs en Passend Voortgezet Onderwijs Barneveld-Veenendaal voor het voortgezet speciaal onderwijs. (SW 25-11, SW 25-10).

ons onderwijs

:

Help (nieuw venster)