Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Blink
  David Tenierslaan 8
  3904 ZA Veenendaal
  T 0318 - 51 17 41 
   
  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Ontwikkelingsperspectief

Instroom

Intake
In het kader van passend onderwijs hebben alle leerlingen vanaf 1 augustus 2014 een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband, om onderwijs te kunnen volgen op De Blink. Zodra duidelijk is hoe de intakeprocedure zal verlopen, maken we dit kenbaar op onze website. Alle leerlingen die voor 1 augustus 2014 zijn ingeschreven op De Blink zijn verzekerd van een plek voor de komende twee jaar.

Startverslag
Voordat een leerling op school start, wordt een startverslag gemaakt. Dit startverslag wordt besproken met de leerling, zijn ouders en de mentor.

​Ontwikkelingsperspectief

Vanwege wijzigingen in wettelijke kaders is voor elke leerling een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) verplicht. Dit is per 1 augustus 2013 conform de Wet kwaliteit (v)so ingegaan. Alle leerlingen hebben een handelingsplanning. Dit kan een handelingsplan en/of groepsplan zijn.

Vanaf binnenkomst op De Blink kijken we naar de mogelijkheden van de leerling. Van hieruit wordt een ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld om gedurende het verblijf op de school een steeds duidelijker beeld en perspectief te creëren voor de leerling en zijn ouders. De gedragsdeskundige schrijft met input van de docent en zorgcoördinator het ontwikkelingsperspectiefplan. Het plan wordt vastgesteld door de Commissie van Begeleiding.

In het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) staan de kennis-, gedrags- en werkhoudingsdoelen voor de langere termijn. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheden van tussentijdse uitstroom naar regulier onderwijs of vervolgopleiding. Het OPP wordt na zes weken besproken met de leerling en zijn ouders.

Wij vinden het voor onze leerlingen belangrijk dat zij een diploma of certificaten behalen. Dat is essentieel voor hun kansen op de arbeidsmarkt en voor hun zelfvertrouwen. We stemmen het onderwijs af op de mogelijkheden van de leerling. We werken in kleine groepen met relatief veel aandacht, in een sfeer van vertrouwen en veiligheid.

Octopus klas

​Deze leerlingen hebben een uitzonderlijk intensief individueel handelingsplan. In de Octopus klas wordt vooral gefocust op leren-leren, studievaardigheden en sociale vaardigheidstrainingen (Leefstijl). 

Leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)