Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Blink
  David Tenierslaan 8
  3904 ZA Veenendaal
  T 0318 - 51 17 41 
   
  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Leerlingvolgsysteem

Wij volgen de ontwikkeling, de vorderingen en het werk van ieder kind met behulp van een leerlingvolgsysteem. Onze school hanteert momenteel het LVS 2000 leerlingvolgsysteem. In de loop van het schooljaar wordt besloten of de school overstapt naar het leerlingvolgsysteem wat gebruikt wordt op de andere scholen van De Onderwijsspecialisten.

Ons leerlingvolgsysteem is op maat gemaakt voor het onderwijs aan zeer moeilijk lerende leerlingen en bevat leerlijnen en leerdoelen op verschillende niveaus. Dit ziet u terug in de handelingsplannen en tijdens de leerlingbesprekingen. Iedere leerling beschikt over een portfolio, waarin staat op welke prestaties hij trots is. Dit portfolio ontvangt u dit schooljaar twee maal: in november en in mei.

Wanneer zich in het gedrag van het kind bijzonderheden voordoen of wanneer de schoolvorderingen stagneren, zoekt de klassenleiding samen met de afdelingsleider, eventueel in overleg met de schoolpsycholoog, intern begeleider en ouders, naar een oplossing.

Leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)