Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Blink
  David Tenierslaan 8
  3904 ZA Veenendaal
  T 0318 - 51 17 41 
   
  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Toelaatbaarheidsverklaring

 • Voor het (V)SO heeft iedere leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Deze wordt aangevraagd bij het Samenwerkingsverband waar de betreffende leerling onder valt.
De geldigheidsduur van de TLV en de hoogte van de daarbij behorende bekostiging is per leerling verschillend. Een herindicatie is nodig zodra de TLV verloopt.

Leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)