Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Blink
  David Tenierslaan 8
  3904 ZA Veenendaal
  T 0318 - 51 17 41 
   
  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Commissie van Begeleiding

 • Elke locatie heeft een Commissie van Begeleiding, waarin de directeur, de teamleider, de schoolpsycholoog, school-maatschappelijk werker en intern begeleiders zitten. De directeur is de voorzitter van de commissie.
De belangrijkste taak is waarborgen dat de leerlingen kwalitatief goed onderwijs krijgen, dat op hun individuele niveau is afgestemd. De commissie adviseert over plaatsing en begeleiding van de leerling, vanuit zowel onderwijskundig als pedagogisch, psychologisch, sociaal en medisch oogpunt.

De commissie komt één keer per maand bij elkaar. Er wordt gewerkt volgens het model handelingsgericht werken. Onder de verantwoordelijkheid/supervisie van de Commissie van Begeleiding wordt een OPP en handelingsplan opgesteld.

Als de leerling zich anders ontwikkelt dan verwacht, onderzoekt de CvB welke extra zorg of activiteiten ondernomen moeten worden.

Leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)