Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Aanmelden
 • De Blink
  David Tenierslaan 8
  3904 ZA Veenendaal
  T 0318 - 51 17 41 
   
  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

veilig op school

 • Onze school heeft een schoolveiligheidsplan. Hierin staat beschreven hoe wij als school een veilig klimaat voor onze leerlingen en medewerkers realiseren.
In het plan worden procedures en gedragsregels voor de fysieke en sociale veiligheid beschreven. Hierin komen vooral preventieve maatregelen aan de orde, om ongewenst gedrag of onveilige situaties zo veel als mogelijk te voorkomen. Mocht er zich toch een incident voordoen, dan zijn protocollen opgenomen waarin de aanpak en afhandeling beschreven staan. Het schoolveiligheidsplan ligt bij onze administratie ter inzage en staat op onze website.
 

De veiligheid van onze leerlingen

Wij doen ons best om zorg te dragen voor een veilige werk, leer-, en speelomgeving. De leerlingen staan onder voortdurend toezicht. BHV’ers en EHBO’ers zijn in ruim voldoende mate aanwezig en veel collega’s van het voortgezet speciaal onderwijs hebben een veiligheidsopleiding (VCA) gevolgd. Er is een ontruimingsplan en er vinden in ieder geval twee keer per schooljaar ontruimingsoefeningen plaats.

Veilig op school

:

Help (nieuw venster)