Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Blink
  David Tenierslaan 8
  3904 ZA Veenendaal
  T 0318 - 51 17 41 
   
  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Schorsing en verwijdering

 • Wanneer er sprake is van ernstig wangedrag van leerlingen en/of hun ouders, kan een leerling van school worden gestuurd.
Dit kan zijn in de vorm van een schorsing of een verwijdering. De school neemt vooraf altijd contact op met de ouders over het voornemen. Wanneer daadwerkelijk tot verwijdering wordt overgegaan, zoekt de school samen met partners naar een oplossing. Meestal is dit een tijdelijke schorsing, maar het kan ook een (definitieve) verwijdering zijn. ​

Veilig op school

:

Help (nieuw venster)