Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Blink
  David Tenierslaan 8
  3904 ZA Veenendaal
  T 0318 - 51 17 41 
   
  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad is een bij de wet vastgestelde raad die op elke school aanwezig is. Onze mr bestaat uit drie (gekozen) ouders en uit drie teamleden. De schooldirecteur is adviserend lid zonder stemrecht. We vergaderen zes keer per jaar. De mr is een belangrijk orgaan binnen een school en geeft advies over zaken die de schoolorganisatie betreffen. Ook heeft de mr instemmingsbevoegdheid op een aantal onderwerpen. De rechten voor de mr zijn wettelijk vastgesteld. De mr van onze school heeft contact met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) van
De Onderwijsspecialisten.
 
Onze mr is te benaderen via mr@blink-veenendaal.nl

medezeggenschap

:

Help (nieuw venster)