Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Blink
  David Tenierslaan 8
  3904 ZA Veenendaal
  T 0318 - 51 17 41 
   
  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Vergaderingen

We vergaderen zes keer per jaar. U kunt contact met onze mr opnemen via
 
De komende vergaderdata zijn:
 
18 september 2017
13 november 2017
15 januari 2018
12 maart 2018
14 mei 2018
 

medezeggenschap

:

Help (nieuw venster)