Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Blink
  David Tenierslaan 8
  3904 ZA Veenendaal
  T 0318 - 51 17 41 
   
  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Samenstelling MR

Onze MR bestaat uit drie (gekozen) ouders en uit drie teamleden. De schooldirecteur is adviserend lid zonder stemrecht.

Oudergeleding:

Lia Schuttinga
Jeannet Roseboom
Hermien Kijkindevegte

Personeelsgeleding

Patricia Hellinga
Janneke van de Hoef
Vera Prins
 
Barend Gorseling (adviserend)
 
De MR van onze school heeft contact met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van De Onderwijsspecialisten.
 
 
 
​​

medezeggenschap

:

Help (nieuw venster)