Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Blink
  David Tenierslaan 8
  3904 ZA Veenendaal
  T 0318 - 51 17 41 
   
  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

 • De Onderwijsspecialisten heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr).
Deze heeft in een aantal bovenschoolse aangelegenheden instemmings- of adviesrecht over het beleid van de school. In de gmr heeft ook een aantal ouders zitting. Deze ouders vormen de oudergeleding van de gmr. De mr van onze school heeft contact met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) van De Onderwijsspecialisten.

medezeggenschap

:

Help (nieuw venster)