Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Blink
  David Tenierslaan 8
  3904 ZA Veenendaal
  T 0318 - 51 17 41 
   
  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

In cijfers

Schoolgrootte

We bieden onderwijs aan ongeveer 40 leerlingen van 4 tot en met 12 jaar in het speciaal onderwijs. En voortgezet onderwijs aan ongeveer 60 leerlingen van 13 tot 20 jaar.

Uitstroomprofielen

Onze school hanteert twee uitstroomprofielen: arbeid en dagbesteding. Aan de twee uitstroomprofielen zijn vier leerroutes gekoppeld. Iedere leerroute bestaat uit leerlijnen en vakgebieden die onderling samenhangen. Dit staat beschreven in het leerroutedocument. Het kan dus zijn dat we in leerroute 4 meer aandacht besteden aan schriftelijke taal, topografie en aan geschiedenis, terwijl we in leerroute 2 meer aandacht besteden aan mondelinge taal en ervaringsgericht leren.

de school

:

Help (nieuw venster)