Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
 • De Blink
  David Tenierslaan 8
  3904 ZA Veenendaal
  T 0318 - 51 17 41 
   
  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.
VersiegeschiedenisVersiegeschiedenis

Naam

Uitgangspunten

Titel

Uitgangspunten

Comments

 

Begindatum van de planning

 

Einddatum van de planning

 

Contactpersoon

Breeuwer, Rob

E-mailadres van de contactpersoon

 

Naam van de contactpersoon

 

Afbeelding van de contactpersoon

 

Overzichtsafbeelding

 

Doelgroepen

Niet gericht

Pagina-afbeelding

 

Pagina-inhoud

Waar onze school voor staat

 
Elk kind is uniek en heeft zijn eigen mogelijkheden. Wij proberen het beste uit de leerlingen te halen en hen te brengen naar een plaats in de maatschappij waar zij zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen, werken en recreëren. Daarom staat de totale ontwikkeling van onze leerlingen centraal, op het gebied van schoolse vakken, sociale vaardigheden, vrije tijd en de voorbereiding op werk of dagbesteding. Leerlingen leren om doelen na te streven en daaraan te werken. Ze leren met en van elkaar in een stimulerende en uitdagende omgeving.
 
Ons onderwijs is zo ingericht dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces doorlopen. We maken hierbij gebruik van eigentijdse methodes, die zijn aangepast aan het ontwikkelingsniveau van de leerling. We bieden ons onderwijs in een veilige en gestructureerde omgeving, waarbinnen de leerling het vertrouwen voelt om initiatieven te nemen en om zelf te handelen. De kleinschaligheid van de school maakt dat leerlingen zich snel geborgen voelen, waardoor zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.
 
Grondslag
Onze school heeft een christelijke signatuur met een open karakter. We staan open voor alle kinderen en ouders, ongeacht afkomst en levensovertuiging. Medewerkers, leerlingen en ouders met verschillende achtergronden en uiteenlopende levensovertuigingen gaan bij ons op school met respect met elkaar om.
 
Schoolgrootte
We bieden speciaal onderwijs aan ongeveer 40 leerlingen van 4 tot en met 12 jaar. Daarnaast bieden we voortgezet speciaal onderwijs aan ongeveer 60 leerlingen van 12 tot 18 jaar. De afdelingen zijn verdeeld in een onder-, midden- en bovenbouw, waarbij de leerlingen veelal zijn ingedeeld op leeftijd. Leerlingen krijgen les in groepen van ongeveer 14 leerlingen.
 
Onze leerlingen
Op De Blink geven we onderwijs aan leerlingen van 4 tot 18 jaar met een verstandelijke of meervoudige beperking (zeer moeilijk lerende kinderen en meervoudig beperkte leerlingen). Het IQ van onze leerlingen ligt tussen de 25 en 60. Soms hebben ze extra verzorging of ondersteuning op andere gebieden nodig. Naast de verstandelijke beperking kan er sprake zijn van bijkomende aspecten, zoals een motorische beperking, slechtziendheid, slechthorendheid of autisme. Onze leerlingen stromen uiteindelijk vormen van dagbesteding en arbeid.

Overzichtskoppelingen

Overzichtskoppelingen 2

Inhoudstype: Contentpagina
Versie: 20.0
Gemaakt om 21-5-2013 17:40 door Breeuwer, Rob
Laatst gewijzigd op 6-7-2016 13:19 door Post-van den Brink, Janette

de school

:

Pagina's: Uitgangspunten

Help (nieuw venster)