Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Blink
  David Tenierslaan 8
  3904 ZA Veenendaal
  T 0318 - 51 17 41 
   
  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Doelgroepen

 • Wij geven onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke of meervoudige beperking (zeer moeilijk lerende kinderen en meervoudig beperkte leerlingen).
We bieden onderwijs aan ongeveer leerlingen van 4 tot en met 12 jaar in het speciaal onderwijs. En voortgezet onderwijs aan leerlingen van 13 tot 20 jaar. De IQ-range van onze leerlingen ligt tussen de 30 en 70. Onze leerlingen stromen uit naar vormen van dagbesteding en arbeid.
 
In ons onderwijs houden we rekening met de vertraagde ontwikkeling van
onze leerlingen. Daarnaast hebben leerlingen soms extra verzorging of ondersteuning op andere gebieden nodig. Naast de verstandelijke beperking
kan er sprake zijn van bijkomende aspecten, zoals een motorische beperking, slechtziendheid, slechthorendheid en autisme.

de school

:

Help (nieuw venster)