Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Blink
  David Tenierslaan 8
  3904 ZA Veenendaal
  T 0318 - 51 17 41 
   
  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Ouderbijdrage

 • De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage van ouders.
Vrijwillige ouderbijdrage
Wij vragen u jaarlijks een vrijwillige financiële bijdrage voor de organisatie van feestelijke gelegenheden. De ouderwerkgroep beheert deze bijdragen en verantwoordt deze in een financieel jaarverslag. De hoogte van de bijdrage is € 25,-. Voor deelname aan het kamp vragen we een bijdrage van € 75,-. Het gaat om vrijwillige bijdragen. Afzien van betaling heeft geen consequenties voor de deelname van uw kind; wel vinden we het prettig wanneer u hierover de directeur van de school informeert.

Praktisch

:

Help (nieuw venster)